Bujny Jarek

Jarek Bujny
Gggrafik, artysta wizualny, ilustrator, kurator, adiunkt na Wydziale Sztuki UWM.
Ukończył studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2018 roku obronił pracę doktorską pt.: Nowo/twory - w poszukiwaniu nowych ścieżek w komunikacji, projektowaniu graficznym i sztuce, które będą wsparciem dla chorych, ich rodzin, lekarzy i środowisk zaangażowanych. Kurator i organizator wystaw sztuki i grafiki użytkowej.