Chmielewski Łukasz

Łukasz Chmielewski
Urodzony w 1975 roku w Łodzi.
W latach 1995-2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa.
Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Stanisława Łabęckiego.
Od 2000 roku zatrudniony w macierzystej Uczelni początkowo na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Plakatu prowadzonej przez prof. Bogusława Balickiego, później adiunkta, a obecnie profesora ASP.
Od 2014 roku prowadzi autorską Pracownię Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii w Katedrze Projektowania Graficznego.
Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk w 2007 roku za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie grafiki. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.
Zajmuje się typografią, kaligrafią i malarstwem.