Januszkiewicz Magdalena

Urodziła się i mieszka w Szczecinie. Specjalizuje się w projektowaniu znaku, plakatu i form wydawniczych. Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom magisterski w Pracowni Projektowania Znaku i Form Identy kacyjnych pod kierunkiem prof. Andrzeja Tomczaka 2001 r. W roku 1999 otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Szczecin, w 2007 r. Stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury. Asystentka na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, w Katedrze Gra ki Projektowej. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Opiekun Koła Naukowego KOŁO oraz członek Polskiego Związku Artystów Plastyków. Uczestniczy w warsztatach artystycznych i wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Szczecin, Gdańsk, Łódź, Katowice, Marianowo, Szczecinek, Ihlow/Niemcy, Neuzelle/Niemcy, Brande/Dania, Sao Paulo/Brazylia).