Pazera Martyna

Graficzka, plakacistka, propagatorka kultury i sztuki plakatu. Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. W 2012 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dyscyplinie sztuk plastycznych roku 2011. Od 2012 współpracuje ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury, dla których projektuje plakaty, identyfikacje wizualne, formy wydawnicze oraz inne materiały promocyjne. Obecnie pochłonięta pracami nad stypendium w dziedzinie kultury, którego celem jest odczarowanie plakatu jako irytującego narzędzia reklamy i rozpowszechnianie sztuki plakatu w jej rodzinnym mieście.