Pełechaty Agata

Absolwentka Liceum Plastycznego oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, dziś Akademia Sztuki w Szczecinie, gdzie obecnie pracuje jako asystent w pracowni Mutimedialnego Projektowania Graficznego. Dyplom w pracowni Znaku i Form Identyfikacji Wizualnej prof. Andrzeja Tomczaka wyróżniony w 2001 nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2001 r. należy do ZPAP Szczecin.

Na co dzień zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej (projektuje plakaty, foldery i katalogi), organizuje także warsztaty dla dzieci, w których stara się przekazać zdobytą wiedzę projektowo–typograficzną. W swoich pracach często posługuje się elementami typografii, tworząc graficzne zjawiska. Bazuje na wzajemnym oddziaływaniu różnego rodzaju liter, elementów typograficznych oraz ich relacjach kolorystycznych.