Pluta Władysław

Władysław Pluta urodził się w 1949 roku w Jeleniu. W roku 1968 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych w latach 1968–1974, dyplom uzyskał w pracowni prof. Ryszarda Otręby. W 1974 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Komunikacji Wizualnej macierzystej uczelni, gdzie obecnie jest profesorem. Uprawia projektowanie graficzne i grafikę artystyczną. Uczestniczy w wystawach w kraju i za granicą. Obok wielu nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki otrzymał również liczne wyróżnienia za działalność artystyczną i pedagogiczną.
Ważniejsze nagrody w dziedzinie plakatu: Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach – Brązowy Medal 1977, Grand Prix 1985, Brązowy Medal 1987, Złoty Medal 1997, Nagroda fundowana 2001, Złoty Medal 2003, Nagroda fundowana 2009; Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie – dwie Nagrody fundowane 1986; Międzynarodowa Wystawa Projektowania Graficznego Zgraf w Zagrzebiu – Nagroda równorzędna 1987; Międzynarodowe Biennale Wzornictwa Przemysłowego Bio w Lublanie – dwa wyróżnienia 1988; Międzynarodowe Triennale Plakatu w Trnawie – Master’s Eye Award 1994, Nagroda fundowana 2003; Międzynarodowe Triennale Plakatu Scenicznego w Sofii – I Nagroda 1998; Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu – II Nagroda 2010.